گینه
توضیحات مدیر بحران استانداری قزوین در مورد سقوط هواپیمای آموزشی 4 مهر 1399
توضیحات مدیر بحران استانداری قزوین در مورد سقوط هواپیمای آموزشی

توضیحات مدیر بحران استانداری قزوین در مورد سقوط هواپیمای آموزشی

19 دی: مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین درخصوص سقوط یک هواپیمای آموزشی که با دو سرنشین از فرودگاه آزادی در استان البرز به پرواز درآمده بود، توضیح داد.