خبر اول
کودتا
کودتا در گینه؛ رئیس جمهور بازداشت شد 15 شهریور 1400
کودتا در گینه؛ رئیس جمهور بازداشت شد

کودتا در گینه؛ رئیس جمهور بازداشت شد

19 دی: بخشی از نیروهای ارتش گینه کودتا کرده و رییس جمهور این کشور آفریقایی را دستگیر کرده‌اند.

حبس ابد برای 29 نفر در ترکیه به اتهام شرکت در کودتای 2016 6 آذر 1399
حبس ابد برای 29 نفر در ترکیه به اتهام شرکت در کودتای 2016

حبس ابد برای 29 نفر در ترکیه به اتهام شرکت در کودتای 2016

19 دی: دادگاه عالی جنایی آنکارا امروز پنجشنبه ۲۹ نفر دیگر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ به حبس ابد محکوم کرد.