رییس دفتر رییس جمهوری به شروع کار مجلس یازدهم در روزهای آینده و ضرورت تعامل و همکاری همه قوای کشور در شر ایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: همانطور که ریاست محترم جمهور بارها گفته اند دولت همواره بر همکاری و تعامل با دیگر قوا و از جمله مجلس اهتمام داشته و دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس هیچ دخالتی ندارد.

محمود واعظی با رد برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درخصوص دخالت دولت درانتخاب هیات رئیسه مجلس یازدهم، گفت:‌ دولت انتخاب روسای کمیسیون‌ها، هیات رئیسه و رئیس مجلس را مساله داخلی قوه مقننه می‌داند و از این رو نه در گذشته در این زمینه دخالی داشته و نه در آینده خواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت همواره براساس اصل تفکیک قوا فعالیت کرده ، خاطرنشان کرد: همانطوری که به هیچ عنوان دوست نداریم،‌ شاهد دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت باشیم،‌ خودمان هم چنین شانیتی برای دولت قائل نیستیم که در امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر دخالت کنیم.

واعظی افزود:‌ در چارچوب قانون اساسی،‌ مصالح کشور و هم‌افزایی قائل به همکاری و تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مردم و شتاب‌بخشی به توسعه کشور هستیم و اینگونه ادعاهای بی‌اساس و غیر واقعی در خصوص ایفای نقش دولت در معادلات داخلی قوه مقننه را جفا به هر دو قوه می‌دانیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به تصمیم نمایندگان در انتخاب روسای کمیسیون‌ها، هیات رئیسه و رئیس مجلس احترام می‌گذارد، گفت:‌ حاصل انتخاب نمایندگان محترم هر چه باشد، مثل گذشته در چارچوب قانون با حسن نیت با نهاد قانونگذاری برای حل مسائل کشور و تمشیت امورهمکاری خواهیم کرد.

واعظی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تحریم وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی از سوی آمریکا گفت:‌ در روزهایی که کارایی تحریم‌های آمریکا بیش از همیشه زیر سوال رفته و این اعتبار تصمیمات و سیاست‌های هیات حاکمه این کشور را به مخاطره انداخته است،‌ تصور ما این است که اقدام به تحریم وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی صرفا کارکرد تبلیغاتی دارد و هیچ تاثیر و پیامد واقعی نخواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور وظایف و مسئولیتهای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی را اموری کاملا روشن دانست و اذعان داشت: بر همگان مکشوف است که تحریم در این امور اساسا معنا ندارد، لذا به نظر می‌رسد مقامات آمریکایی صرفا بُعد روانی و رسانه‌ای موضوع را دنبال می‌کنند و دنبال سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی تحریم‌های قبلی خودشان هستند.

واعظی با انتقاد از رویکرد منافقانه دولت آمریکا افزود:‌ البته برای افکار عمومی دنیا نباید پنهان بماند که آمریکایی‌ها در ادامه تحریم‌های غیرانسانی خود، این بار هم تحریم‌های جدیدشان را علیه مقامات و دستگاههایی اعلام کرده‌اند که نقش محوری در مبارزه با کرونا در ایران داشته‌اند و دارند.

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهارداشت: وزیر کشور رئیس کمیته انتظامی امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و یکی از اضلاع مهم تصمیم‌سازی و در این حوزه بوده،‌ فرمانده محترم و پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی نیز در هفته‌های گذشته که بحث فاصله‌گذاری اجتماعی در کشور مطرح بوده،‌ وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهمی را عهده‌دار بوده‌اند.

واعظی درپایان خاطرنشان کرد:‌ این تحریم‌ها اگرچه هیچ تاثیر وکارکردی در دنیای واقعیت ندارد، اما می‌تواند بعنوان نشانه دیگری از پوچی و بی‌اعتباری گفتار و کردار مقامات آمریکا که چندبار به دروغ مدعی کمک به مردم ایران در مبارزه با کرونا شده‌اند از سوی مردم و افکار عمومی جهان مورد توجه قرارگیرد.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا