19 دی: آمریکا یک ماهواره محرمانه جاسوسوی متعلق به «دفتر ملی شناسایی» (NRO)، از نهادهای اطلاعاتی آمریکا را در اقدامی نادر از ایالت کالیفرنیا به فضا پرتاب کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این خبر گزارش داد: ماهواره محرمانه جاسوسی «NROL-۹۱» ساعت ۰۳:۲۵ بعدازظهر به وقت محلی از پایگاه فضایی «وندنبرگ» (Vandenberg) واقع در بخش «سانتا باربارا» (Santa Barbara) ایالت کالیفرنیا  با موشک ماهواره بر «دلتا۴» به فضا پرتاب شد، اقدامی که تاکنون از این پایگاه انجام نگرفته بود.
آسوشیتدپرس افزود: دفتر ملی شناسایی آمریکا یک نهاد دولتی است که مسئولیت توسعه، ساخت، پرتاب و مراقبت ماهواره های جاسوسی آمریکا را برعهده داشته که از این طریق اطلاعات جاسوسی را برای سیاستگذاران، جوامع اطلاعاتی و وزارت دفاع فراهم می سازد.
بنابراین گزارش، این سیصدوهشتادو هفتمین پرتاب موشک دلتا ازسال ۱۹۶۰ میلادی و نودو پنجمین و آخرین پرتاب این نوع موشک از پایگاه فضایی وندنبرگ در غرب آمریکا بود.
این گزارش می افزاید: این آخرین بار است که  پرتاب ماهواره با موشک دلتا۴ از سواحل غربی آمریکا صورت می گیرد، چراکه قرار است در آینده این موشک ها جایگزین شده و از موشک های نسل بعدی «ولکان سنتائر» (Vulcan Centaur) از ایالت فلوریدا واقع در سواحل شرقی آمریکا درانجام این پرتاب ها استفاده شوند.
آسوشیتدپرس به جزئیات و اطلاعات بیشتر درباره این پرتاب و این ماهواره اشاره ای نکرد.

  • نویسنده :
  • منبع :