19 دی: سه کشور روسیه، ایران و ترکیه به منظور بررسی راهکارهای توزیع عادلانه غلات در سراسر جهان و رفع موانع موجود، برای جلوگیری از بحران مواد غذایی با یکدیگر همکاری می کنند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک بررسی راهکارهای توزیع عادلانه غلات در سراسر جهان و رفع موانع موجود،برای جلوگیری از بحران مواد غذایی با حضور مقامات وزارت کشاورزی، گمرکی و بانکی روسیه، ترکیه و ایران و همچنین تشکل‌های مربوطه و شرکت‌های بزرگ صادرکننده روسی و وارد کننده ایرانی و ترک، روز دهم فوریه سال ۲۰۲۳ (جمعه 21 بهمن) در هتل ردیسون کالکشن مسکو برگزار خواهد شد.
در این همایش به مشکلات و موانع موجود در تامین غلات از جمله اموربانکی ومالی، لجستیکی و گمرکی پرداخته خواهد شد.
این همایش در نظر دارد تا همزمان گفت و گو مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان غلات و محصولات کشاورزی ایجاد نماید تا بتوان از طریق دو کشور ترکیه و ایران ترانزیت محصولات کشاورزی روسیه به کشورهای دیگر تسهیل کرد.
این همایش مصادف با آخرین روز نمایشگاه پروداکسپو (موادغذایی و محصولات کشاورزی) روسیه برگزار می شود که شرکت کنندگان ضمن حضور در همایش امکان بازدید از این نمایشگاه را نیز خواهند داشت.
در این فوروم به مشکلات و موانع موجود در تامین غلات از جمله بانکی و فاینانسی -لجستیکی-گمرکی پرداخته خواهد شد.
این فوروم در نظر دارد تا همزمان گفت و گو مستقیم بین صادرکننده و واردکننده در زمینه غلات و محصولات کشاورزی ایجاد نماید تا بتوان از طریق دو کشور ترکیه و ایران ترانزیت محصولات کشاورزی روسیه به کشورهای دیگر تسهیل گردد.

  • نویسنده :
  • منبع :