19 دی: «شاید زمان ببرد تا در بین بقیه ضدبرجامی‌هایی که رگ گردنشان از عصبانیت بیرون می‌زند جاسوس‌های دیگری هم پیدا شوند، به خصوص جاسوس روسیه!»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نوشت:
فردی که اخیراً به جرم جاسوسی برای انگلیس اعدام شد، شدیدا ضدبرجام، مدافع تولید سلاح هسته‌ای و اهل پرونده‌سازی برای چهره‌های عاقل و معتدل بود.
شاید زمان ببرد تا در بین بقیه ضدبرجامی‌هایی که رگ گردنشان از عصبانیت بیرون می‌زند جاسوس‌های دیگری هم پیدا شوند، به خصوص جاسوس روسیه!

  • نویسنده :
  • منبع :