19 دی: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم گفت: تمام چاه‌های آب در قم تا پایان امسال باید مجهز به کنتور‌های هوشمند شوند.
محمد احمدی جبلی در بیست و هفتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با ارائه گزارشی از وضعیت چاه‌های آبی استان قم در بخش‌های کشاورزی، صنایع، شرب و بهداشت، نصب کنتور هوشمند بر روی همه چاه‌ها با هدف جلوگیری از مصرف مازاد آب را از اولویت‌های امسال استان بیان کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم با اشاره به فعالیت بیش از ۲ هزار حلقه چاه در استان افزود: از این تعداد کمتر از ۱۰ درصد مجهز به کنتور‌های هوشمند حجمی هستند که بنا به مصوبه این جلسه مقرر شد تمام چاه‌های استان تا پایان امسال مجهز به کنترل‌های هوشمند حجمی شوند تا میزان برداشت از چاه‌ها با نظارت صورت گیرد.
شاهچراغی استاندار هم در این جلسه با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف استفاده از آب شرب از سوی شهرداری، خواستار تعامل بیش از پیش شرکت آب منطقه‌ای استان و شهرداری برای رسیدن به یک توافق مناسب شد.

  • نویسنده :
  • منبع :