خبر اول
آنفلوانزا
سرماخوردگی و آنفلوانزا تا چه زمانی واگیر دارد؟ 3 مهر 1399
سرماخوردگی و آنفلوانزا تا چه زمانی واگیر دارد؟

سرماخوردگی و آنفلوانزا تا چه زمانی واگیر دارد؟

19 دی: دوره سرایت سرماخوردگی پیش از اینکه حتی شما نشانه‌های سرماخوردگی را حس کنید، شروع می‌شود. شما می‌توانید یک روز قبل از شروع علائم میکروب سرماخوردگی را پخش کنید.