خبر اول
استقبال-از-پاپ
عراق آماده استقبال از پاپ می‌شود 13 اسفند 1399
عراق آماده استقبال از پاپ می‌شود

عراق آماده استقبال از پاپ می‌شود