خبر اول
اعتماد
بی‌اعتمادی مردم از رفتارهای دوگانه ماست 8 خرداد 1401
بی‌اعتمادی مردم از رفتارهای دوگانه ماست

بی‌اعتمادی مردم از رفتارهای دوگانه ماست

 اعتمادسازی در جامعه نیازمند تحقق وعده‌ها است/ یک بسته غذایی فقرزدایی نمی‌کند 3 فروردین 1401
اعتمادسازی در جامعه نیازمند تحقق وعده‌ها است/ یک بسته غذایی فقرزدایی نمی‌کند

اعتمادسازی در جامعه نیازمند تحقق وعده‌ها است/ یک بسته غذایی فقرزدایی نمی‌کند

۱۹ دی: یک فعال سیاسی گفت: اعتمادسازی نیازمند آن است مردم آثار وعده‌ها و شعارها را در زندگی‌شان ملموس مشاهده کنند اگر این اتفاق بیفتد می‌توان اعتماد را به جامعه برگرداند.