بحران اقتصادی
بیانیه باشگاه پرسپولیس درخصوص اقدامات برخی عوامل داخلی علیه منافع ملی 14 مهر 1399
بیانیه باشگاه پرسپولیس درخصوص اقدامات برخی عوامل داخلی علیه منافع ملی

بیانیه باشگاه پرسپولیس درخصوص اقدامات برخی عوامل داخلی علیه منافع ملی

19 دی: بدنبال مباحث و نگرانی‌هایی که از سوی هواداران، درباره اعتراض باشگاه النصر عربستان روی بعضی بازیکنان پرسپولیس و در پی اقدامات بعضی عوامل داخلی علیه منافع ملی، مطرح شده، باشگاه پرسپولیس، بیانیه‌ای را صادر کرد.