تحریم-هوایی
آمریکا یک هواپیمای دیگر ایرانی را تحریم کرد 4 مهر 1401
آمریکا یک هواپیمای دیگر ایرانی را تحریم کرد

آمریکا یک هواپیمای دیگر ایرانی را تحریم کرد

19 دی: وزارت بازرگانی آمریکا امروز از تحریم یک هواپیمای دیگر ایرانی به بهانه پرواز به روسیه خبر داد.