تقویم
هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستأجران را ندارد 25 مرداد 1399
هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستأجران را ندارد

هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستأجران را ندارد

19 دی: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا ادامه خواهد داشت و هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را ندارد، گفت: بزودی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن آغاز می‌شود.