خبر اول
تقویم
تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰ در یک نگاه 26 اسفند 1399
تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰ در یک نگاه

تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰ در یک نگاه

19 دی: مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰ شمسی و رویدادی آن را منتشر کرد.