خبر اول
جنگنده
تکذیب شایعه ورود جنگنده های اسرائیلی به آسمان ایران 11 بهمن 1399
تکذیب شایعه ورود جنگنده های اسرائیلی به آسمان ایران

تکذیب شایعه ورود جنگنده های اسرائیلی به آسمان ایران

19 دی: یک مقام آگاه ورود جنگنده‌ F-۳۵ به آسمان ایران را رد کرد.

چرا هواپیمای ماهان کاهش ارتفاع ناگهانی داد؟ 3 مرداد 1399
چرا هواپیمای ماهان کاهش ارتفاع ناگهانی داد؟

چرا هواپیمای ماهان کاهش ارتفاع ناگهانی داد؟

19 دی: هواپیمای ماهان که شامگاه پنج شنبه از سوی دو جنگنده آمریکایی مورد تعرض قرار گرفت، چاره ای جز کاهش ناگهانی ارتفاع نداشت.