خوانندگی
 دولت ٩٠ درصد هزینه‌های بیماران کرونایی را پرداخت می‌کند 9 فروردین 1399
دولت ٩٠ درصد هزینه‌های بیماران کرونایی را پرداخت می‌کند

دولت ٩٠ درصد هزینه‌های بیماران کرونایی را پرداخت می‌کند

امروز هرکس به کرونا مبتلا می شود و وارد بیمارستان می‌شود ۹۰ درصد را دولت و بیمه پرداخت میکند