دانشگاه
گزارش روزنامه اسرائیلی درباره تداوم ناکامی کشورش در مقابله با کرونا 24 فروردین 1399
گزارش روزنامه اسرائیلی درباره تداوم ناکامی کشورش در مقابله با کرونا

گزارش روزنامه اسرائیلی درباره تداوم ناکامی کشورش در مقابله با کرونا

روزنامه اسرائیلی "یدیعوت آحارونوت" در گزارشی به ناکامی‌های مستمر رژیم صهیونیستی در مقابله با ویروس کرونا پرداخت.