زندان-فشافویه
گزارش نماینده مجلس از بازداشتی های اتفاقات اخیر در زندان فشافویه 27 مهر 1401
گزارش نماینده مجلس از بازداشتی های اتفاقات اخیر در زندان فشافویه

گزارش نماینده مجلس از بازداشتی های اتفاقات اخیر در زندان فشافویه

19 دی: یک نماینده مجلس از بازداشت و انتقال 3000 نفر در حوادث اخیر به زندان فشافویه خبر داد و گفت همه جز حدود 835 نفر آزاد شده‌اند.

دستگاه قضایی براساس مستندات درباره بازداشتی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند 6 مهر 1401
دستگاه قضایی براساس مستندات درباره بازداشتی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند

دستگاه قضایی براساس مستندات درباره بازداشتی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند

19 دی: دادستان کل کشور در ادامه بررسی وضعیت بازداشت شدگان از زندان فشافویه بازدید و در جریان پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر قرار گرفت و گفت: دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات درباره بازداشتی‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.