خبر اول
سمیه-رفیعی
احتمال بازنگری در قانون اسقاط خودروهای فرسوده 30 شهریور 1400
احتمال بازنگری در قانون اسقاط خودروهای فرسوده

احتمال بازنگری در قانون اسقاط خودروهای فرسوده

19 دی: رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم گفت: سازمان برنامه و بودجه از سال ۹۷ یک ریال برای قانون هوای پاک اعتبار نداده است. از آنجا که انگیزه و اراده‌ای در محیط زیست برای رفع مشکل آلودگی هوا وجود ندارد در قانون برای اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروسازان بازنگری خواهیم کرد.

واکنش نماینده مجلس به تخریب خانه یک زن در بندرعباس: از وزیر کشور توضیح خواهیم خواست 30 آبان 1399
واکنش نماینده مجلس به تخریب خانه یک زن در بندرعباس: از وزیر کشور توضیح خواهیم خواست

واکنش نماینده مجلس به تخریب خانه یک زن در بندرعباس: از وزیر کشور توضیح خواهیم خواست

19 دی: رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در مورد تخریب خانه زن بندرعباسی که اخیرا در فضای مجازی فراگیر شده است، گفت: از وزیر کشور درباره چرایی تکرار چنین مسائلی توضیح خواهد خواست.