شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی
برپایی ۱۰۰ بازارچه موقت صنایع دستی در کشور 1 فروردین 1402

برپایی ۱۰۰ بازارچه موقت صنایع دستی در کشور

19 دی: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی گفت: در نظرداریم نمایشگاه های ملی عرضه محصولات صنایع دستی و سوغات را در ۱۰۰ نقطه کشور برگزار کنیم.

کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی برای هر خانواده ایرانی 5 بهمن 1401

کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی برای هر خانواده ایرانی

19 دی: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی از رونمایی پلتفرم جدیدی با نام «ایران‌سفر» و اختصاص کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی با هدف ارزان‌سازی سفر خبر داد.

ساخت مجتمع‌های بین‌راهی در مسیر اربعین معطل بودجه! 20 شهریور 1401

ساخت مجتمع‌های بین‌راهی در مسیر اربعین معطل بودجه!

19 دی: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی گفت: ساخت مجتمع‌های بین‌راهی کُند پیش‌ می‌رود، چون بودجه‌ای که اختصاص داده شده حتی برای ساخت دو مجتمع بین‌راهی کافی نیست.