خبر اول
شیرینی
قیمت شیرینی شب عید اعلام شد 26 اسفند 1399
قیمت شیرینی شب عید اعلام شد

قیمت شیرینی شب عید اعلام شد

19 دی: رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران قیمت شیرینی شب عید را اعلام کرد.

حرف من درمورد تفاوت رشوه و شیرینی، شوخی بود 9 مهر 1399
حرف من درمورد تفاوت رشوه و شیرینی، شوخی بود

حرف من درمورد تفاوت رشوه و شیرینی، شوخی بود

19 دی: متأسفانه برداشت غلطی از این گفتگو شده است. نکته اینجاست که این صحبت در فضای شوخی مطرح شده است، اما آن را در قالب گفت‌وگویی منتشر کردند. آیا این انصاف است؟

حاج آقا نماینده! ما به این پول می‌گوییم رشوه نه شیرینی 9 مهر 1399
حاج آقا نماینده! ما به این پول می‌گوییم رشوه نه شیرینی

حاج آقا نماینده! ما به این پول می‌گوییم رشوه نه شیرینی

19 دی: تصور کنید کارمند یک اداره هر روز از افراد مختلف شیرینی 2 میلیونی دریافت کند و اگر 4 جمعه را از آن کم کنیم، این شیرینی می‌شود 52 میلیون در یک ماه!