فساد-بانکی
گسترده‌تر و هولناک‌تر از فساد فولاد مبارکه 19 شهریور 1401
گسترده‌تر و هولناک‌تر از فساد فولاد مبارکه

گسترده‌تر و هولناک‌تر از فساد فولاد مبارکه

ارسال پرونده رئیس سابق بانک مرکزی به دادگاه 13 اردیبهشت 1400
ارسال پرونده رئیس سابق بانک مرکزی به دادگاه

ارسال پرونده رئیس سابق بانک مرکزی به دادگاه

19 دی: دادستان تهران به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.