خبر اول
قاچاقچ
قاچاقچی مغز بادام خارجی در قم مجازات شد 2 بهمن 1399
قاچاقچی مغز بادام خارجی در قم مجازات شد

قاچاقچی مغز بادام خارجی در قم مجازات شد

19 دی: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از مجازات جزای نقدی بدل از ضبط خودرو برای قاچاقچی مغز بادام خارجی در قم خبر داد.