خبر اول
وزیر
۴ گزینه وزارت صمت 27 مرداد 1399
۴ گزینه وزارت صمت

۴ گزینه وزارت صمت

19 دی: یک منبع آگاه درباره گزینه های وزارت صمت از وجود ۴ گزینه نهایی برای این پست خبر داد.