پرونده الکس
سرشبکه قاچاق زنان به دار مجازات آویخته شد/پایان کار الکس 30 اردیبهشت 1402
صبح امروز و برابر رأی قطعی دادگاه؛

سرشبکه قاچاق زنان به دار مجازات آویخته شد/پایان کار الکس

صبح امروز شهرزو سخنوری معروف به الکس به جرم قاچاق انسان به قصد فحشا به دار مجازات آویخته شد.

1 مهر 1400

"الکس" به اعدام محکوم شد

19 دی: شهروز سخنوری، ملقب به الکس بر اساس رای صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

پرونده الکس به اتهام افساد فی الارض به دادگاه انقلاب اعاده شد+عکس 9 تیر 1400

پرونده الکس به اتهام افساد فی الارض به دادگاه انقلاب اعاده شد+عکس

19 دی: پرونده الکس قاچاقچی دختران ایرانی با حکم افساد فی الارض به دادگاه انقلاب رفت.