محمود-اکبری
مسکن گرفتار رکود تورمی گسترده 26 شهریور 1402
مسکن گرفتار رکود تورمی گسترده

مسکن گرفتار رکود تورمی گسترده

رفع مشکلات معیشتی چاره اساسی می‌خواهد 13 شهریور 1402
رفع مشکلات معیشتی چاره اساسی می‌خواهد

رفع مشکلات معیشتی چاره اساسی می‌خواهد

تورم در مدار صعودی 5 شهریور 1402
تورم در مدار صعودی

تورم در مدار صعودی

گرمای بی‌سابقه جهانی 11 مرداد 1402
گرمای بی‌سابقه جهانی

گرمای بی‌سابقه جهانی

سادگی در دیپلماسی 26 تیر 1402
سادگی در دیپلماسی

سادگی در دیپلماسی

چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی 23 تیر 1402
چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی

چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی

اصولگرایان گرفتار ناکارآمدی دولت 9 تیر 1402
اصولگرایان گرفتار ناکارآمدی دولت

اصولگرایان گرفتار ناکارآمدی دولت

بازی ساخت سالی یک میلیون مسکن 28 خرداد 1402
بازی ساخت سالی یک میلیون مسکن

بازی ساخت سالی یک میلیون مسکن

بی‌تدبیری موج می‌زند 17 خرداد 1402
بی‌تدبیری موج می‌زند

بی‌تدبیری موج می‌زند

خطرطالبان باید جدی گرفته شود 8 خرداد 1402
خطرطالبان باید جدی گرفته شود

خطرطالبان باید جدی گرفته شود

جراحی اقتصادی، درد آفرید که درمان نکرد 19 اسفند 1401
جراحی اقتصادی، درد آفرید که درمان نکرد

جراحی اقتصادی، درد آفرید که درمان نکرد

امید اجتماعی و میل به تغییر 9 اسفند 1401
امید اجتماعی و میل به تغییر

امید اجتماعی و میل به تغییر

مراودات بین‌المللی باید جدی گرفته شوند 9 بهمن 1401
مراودات بین‌المللی باید جدی گرفته شوند

مراودات بین‌المللی باید جدی گرفته شوند

خطاهای محاسباتی پوتین 6 بهمن 1401
خطاهای محاسباتی پوتین

خطاهای محاسباتی پوتین

سردار فرصت از دست رفت 4 بهمن 1401
سردار فرصت از دست رفت

سردار فرصت از دست رفت

ضرورت صرفه‌جویی همگانی در مصرف گاز 26 دی 1401
ضرورت صرفه‌جویی همگانی در مصرف گاز

ضرورت صرفه‌جویی همگانی در مصرف گاز

گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی 27 آذر 1401
گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی

گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی

چین همسو با رقبای ایران 20 آذر 1401
چین همسو با رقبای ایران

چین همسو با رقبای ایران

آفت کشور مدیریت تریبونی و حرفی 8 آذر 1401
آفت کشور مدیریت تریبونی و حرفی

آفت کشور مدیریت تریبونی و حرفی

یکی از عوامل بی‌اعتمادی مردم به مسئولان، حرف زدن زیاد آنها است. خوب حرف می‌زنند ولی به پای عمل که می‌رسد .... برای مثال مدام از اجرای برنامه‌هایی برای کاهش تورم سخن می‌گویند، اما آنچه دیده می‌شود رشد مداوم قیمت‌هاست. فهرست بلند این نمونه‌ها را می‌توان در حوزه‌های متنوعی، چون بحران آب، آلودگی هوا، نرخ ارز، قیمت و کیفیت خودرو، بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی و مانند آن سراغ گرفت.

برجام را مرده تلقی کنیم 5 آذر 1401
برجام را مرده تلقی کنیم

برجام را مرده تلقی کنیم

«علیرغم آن که برجام در کمای عمیق است هنوز مرده محسوب نمی‌شود و دست کم هیچ یک از طرفین نمی‌خواهد آن را مرده اعلام کند»

سناریوی تکراری مسکن مهر 30 آبان 1401
سناریوی تکراری مسکن مهر

سناریوی تکراری مسکن مهر

بر مردم سخت نگیرید 1 آبان 1401
بر مردم سخت نگیرید

بر مردم سخت نگیرید

وقتی صدای بخش مهمی از جامعه، به بهانه آنکه جزء مردم نیستند و «در صف دشمن» قرار دارند شنیده نشود، شکاف طبقاتی در جامعه بیش‌تر می‌شود و این شکاف و نابرابری سبب بازتولید خشم می‌شود.