خبر اول
رأی شورای حقوق بشر، سازمان ملل، مایک پمپئو، آمریکا
خبری یافت نشد.