خبر اول
کروناویروس
تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس، صرفا در فضای مجازی 23 مرداد 1399
تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس، صرفا در فضای مجازی

تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس، صرفا در فضای مجازی

19 دی: دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: پروتکل های بهداشتی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.