19dey | وب سایت 19دی

اسدالله جولایی
تکذیب تایید طرح تحقیقاتی تاثیر روغن بنفشه بر درمان کرونا 13 فروردین 1399
تکذیب تایید طرح تحقیقاتی تاثیر روغن بنفشه بر درمان کرونا

تکذیب تایید طرح تحقیقاتی تاثیر روغن بنفشه بر درمان کرونا

با شیوع ویروس کرونا بسیاری در فضای مجازی به تجویز غیرتخصصی برخی از داروها که فاقد اعتبار علمی و آکادمیک هستند مانند استعمال روغن بنفشه پرداختند،در پی انتشار این شایعه رسانه‌های معاند خبری مبنی بر طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی قم بر آثار روغن بنفشه برای درمان کرونا را در فضای مجازی منتشر کردند.