اسکناس هزار تومانی
رییس قوه قضاییه: وزارت بهداشت گرفتار حاشیه‌ نشود 3 آذر 1399
رییس قوه قضاییه: وزارت بهداشت گرفتار حاشیه‌ نشود

رییس قوه قضاییه: وزارت بهداشت گرفتار حاشیه‌ نشود

19 دی: رییس قوه قضاییه با بیان این که در این شرایط کشور نیازمند انسجام و همدلی و هماهنگی است، به مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرد که درگیر حاشیه ها نشوند و در یک کار جمعی همه ظرفیت های علمی و پژوهشی و امکانات و نیروی انسانی کارآمد این مجموعه را در جهت تأمین امنیت جانی مردم به کار گیرند.