امام جمعه کرج
اصابت ۵ خمپاره جنگ قره باغ به خاک ایران/زخمی شدن یک کودک 10 مهر 1399
اصابت ۵ خمپاره جنگ قره باغ به خاک ایران/زخمی شدن یک کودک

اصابت ۵ خمپاره جنگ قره باغ به خاک ایران/زخمی شدن یک کودک

19 دی: پنج خمپاره جنگ قره باغ به شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی اصابت کرد.