بازار بین بانکی
گوترش: برجام پیروزی دیپلماسی چندجانبه است و باید حفظ شود 25 شهریور 1399
گوترش: برجام پیروزی دیپلماسی چندجانبه است و باید حفظ شود

گوترش: برجام پیروزی دیپلماسی چندجانبه است و باید حفظ شود

19 دی: دبیرکل سازمان ملل در گفت و گوی با یک رسانه روسی بر اهمیت حفظ برجام تاکید کرد.