بانوان طلبه
واکنش مدیرکل وزارت خارجه به اظهارات سفیر افغانستان در تهران 18 خرداد 1399
واکنش مدیرکل وزارت خارجه به اظهارات سفیر افغانستان در تهران

واکنش مدیرکل وزارت خارجه به اظهارات سفیر افغانستان در تهران

مدیر کل غرب آسیا در وزارت خارجه گفت: حمل ١٣ نفر در یک خودرو ٤ نفره ( ٣ نفر در صندوق عقب ) اگر قاچاق نیست، چیست؟