خبر اول
بنادر
۱۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور در آستانه فاسد شدن هستند 4 آذر 1400
۱۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور در آستانه فاسد شدن هستند

۱۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور در آستانه فاسد شدن هستند

19 دی: یک مقام مسئول گفت: ۱۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور در حال فاسد شدن هستند و در این بخش همکاری سازمان اموال تملیکی و سایر بخش‌ها برای ترخیص کالا ضروری است.