تیم العین
فتوای مهم سه مرجع تقلید درباره مراسم محرم در شرایط کرونایی 1 شهریور 1399
فتوای مهم سه مرجع تقلید درباره مراسم محرم در شرایط کرونایی

فتوای مهم سه مرجع تقلید درباره مراسم محرم در شرایط کرونایی

19 دی: حکم حضور فرد کرونایی در مراسم عزاداری محرم