خبر اول
تیم ملی فوتبال ایران، انتخابی جام جهانی، جام جهانی قطر
خبری یافت نشد.