19dey | وب سایت 19دی

حسن آباد
دوچرخه سواری سفرای مقیم تهران به مناسبت روز جهانی صلح 1 مهر 1399
دوچرخه سواری سفرای مقیم تهران به مناسبت روز جهانی صلح

دوچرخه سواری سفرای مقیم تهران به مناسبت روز جهانی صلح

19 دی: سفرای چند کشور به مناسبت روز جهانی صلح و هم چنین روز جهانی بدون خودرو که هر دو مصادف با ۲۲ سپتامبر است، همراه با «پیروز حناچی» شهردار تهران در خیابان های پایتخت رکاب زدند.