خانواده ایران نژاد
قطعنامه شورای حکام تأثیر جدی بر شرایط کشور ندارد 31 خرداد 1399
قطعنامه شورای حکام تأثیر جدی بر شرایط کشور ندارد

قطعنامه شورای حکام تأثیر جدی بر شرایط کشور ندارد

۱۹ دی: معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه قطعنامه شورای حکام تأثیر جدی بر شرایط کشور ندارد، گفت: کشور‌های غربی اصرار عجیبی دارند که فضای روانی را علیه ملت و کشور ایران ناامن نشان دهند.