خودروی دنا
تمام مجوزهای صادرات تخم‌مرغ لغو شد 16 تیر 1399
تمام مجوزهای صادرات تخم‌مرغ لغو شد

تمام مجوزهای صادرات تخم‌مرغ لغو شد

19 دی: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، کلیه مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه تخصصی در خصوص صادرات تخم مرغ ملغی شد.