خوشنویسی اسلامی
احضار مجدد محمود صادقی به دادگاه انقلاب 16 اردیبهشت 1399
احضار مجدد محمود صادقی به دادگاه انقلاب

احضار مجدد محمود صادقی به دادگاه انقلاب

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از احضار مجددش به دادگاه انقلاب خبر داد.