دادگستری اردبیل
بازگشت سقف تراکنش‌های بانکی به حالت عادی از ابتدای خرداد 31 اردیبهشت 1399
بازگشت سقف تراکنش‌های بانکی به حالت عادی از ابتدای خرداد

بازگشت سقف تراکنش‌های بانکی به حالت عادی از ابتدای خرداد

بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها از اول خرداد ماه سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.