رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، تحریم، چین، آمریکا
خواننده دهه ۶۰ هم کرونا گرفت 5 فروردین 1399
خواننده دهه ۶۰ هم کرونا گرفت

خواننده دهه ۶۰ هم کرونا گرفت

بیژن خاوری، خواننده «بهار آمد و شمشادها جوان شده اند» هم ‎کرونا گرفت و در بیمارستان بستری است.