رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، بازار ارز
افزایش ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان کشوری 10 فروردین 1399
افزایش ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان کشوری

افزایش ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان کشوری

رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در اینستاگرام از چرایی پرداخت نشدن ۵۰ درصد افزایش حقوق به بازنشستگان سخن گفت.