زمین خوردن بایدن
 مشکل فروش اوراق سلف نفتی حل می‌شود 26 مرداد 1399
مشکل فروش اوراق سلف نفتی حل می‌شود

مشکل فروش اوراق سلف نفتی حل می‌شود

19 دی: زنگنه، وزیر نفت گفت: مشکل قانونی فروش اوراق سلف نفتی در بازار بورس با مشارکت مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بورس حل خواهد شد.