زندگی مجردی
دورهمی‌های خانوادگی عامل ۵۱ درصد بستری بیماران کرونا است 2 آذر 1399
دورهمی‌های خانوادگی عامل ۵۱ درصد بستری بیماران کرونا است

دورهمی‌های خانوادگی عامل ۵۱ درصد بستری بیماران کرونا است

19 دی: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همکاری مردم در اولین روز اجرای محدودیت‌های کرونایی مناسب بوده است. مهمترین اقدام پرهیز از تجمع و دورهمی‌هاست زیرا ۵۱ درصد بستری بیماران به علت دورهمی های خانوادگی اتفاق می‌افتد.