سازمان همکاری اسلامی
شکایت جمعی نمایندگان از عباس آخوندی 25 مرداد 1399
شکایت جمعی نمایندگان از عباس آخوندی

شکایت جمعی نمایندگان از عباس آخوندی

19 دی: نماینده مردم نجف آباد در مجلس از طرح شکایت نمایندگان از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق خبر داد.