سازمان-امور-عشایر-ایران
طرح خرید دام زنده عشایر کلید خورد 31 شهریور 1401
طرح خرید دام زنده عشایر کلید خورد

طرح خرید دام زنده عشایر کلید خورد

19 دی: مدیر امور عشایر استان تهران از اجرای طرح خرید دام زنده عشایر در این استان خبر داد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران طرح خرید دام زنده عشایر (بره نر پرواری) را کلید زده و شرکت تعاونی عشایری استان تهران و شرکت تعاونی عشایری شهرستان پاکدشت به عنوان مباشر اصلی این طرح معرفی شدند.

کوچ پاییزه عشایر آغاز شد 16 شهریور 1401
کوچ پاییزه عشایر آغاز شد

کوچ پاییزه عشایر آغاز شد

19 دی: مدیر امور عشایر استان تهران اعلام کرد: عشایر، این جامعه تولیدکننده در آستانه شروع فصل سرما و پس از یکصد روز حضور در مراتع و مناطق کوهستانی؛ کوچ پاییزه خود را به سمت مناطق جنوبی استان شروع کردند.