سردار محمد شیرازی
 ریزش شدید بورس/شاخص بورس به زیر یک میلیون واحد برگشت 27 اردیبهشت 1399
ریزش شدید بورس/شاخص بورس به زیر یک میلیون واحد برگشت

ریزش شدید بورس/شاخص بورس به زیر یک میلیون واحد برگشت

بازار سرمایه امروز هم مانند روزهای گذشته برمدار سقوط حرکت کرد؛ به طوری که شاخص کل این بازار که پیش از این مرز یک میلیون واحد را رد کرده بود مجددا به زیر یک میلیون واحد بازگشت.