سهام عدالت، فروش سهام عدالت
قربانیان کرونا در آمریکا از ۶ هزار نفر فراتر رفت 16 فروردین 1399
قربانیان کرونا در آمریکا از ۶ هزار نفر فراتر رفت

قربانیان کرونا در آمریکا از ۶ هزار نفر فراتر رفت

تعداد قربانیان ویروس کرونا در آمریکا همچنان در حال افزایش است و بر اساس آخرین آمار تلفات این ویروس در آمریکا به ۶ هزار و ۹۹ نفر رسیده است.