شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
کانادا دریافت گزارش بازخوانی جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی را تایید کرد 3 شهریور 1399
کانادا دریافت گزارش بازخوانی جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی را تایید کرد

کانادا دریافت گزارش بازخوانی جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی را تایید کرد

19 دی: هیات ایمنی حمل‌ونقل کانادا دریافت گزارش بازخوانی جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی را تایید و برای ادامه همکاری با ایران برای تداوم تحقیقات در این زمینه اعلام آمادگی کرد.