شورای صنفی نمایش
(تصاویر) ماسک در کشورهای مختلف! 7 اردیبهشت 1399
(تصاویر) ماسک در کشورهای مختلف!

(تصاویر) ماسک در کشورهای مختلف!

در این روزها که ویروس کرونا سرتاسر جهان و کشورهای مختلف را دربرگرفته است مردم نیز برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری کُشنده از ماسک استفاده می کنند. تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان، از مرز دو میلیون و ۷۲۵ هزار نفر عبور کرده و تعداد قربانیان این ویروس نیز از ۱۹۱ هزار نفر بیشتر شده است.